Chỉ may các loại

thông tin liên hệ
Ms. Giang
Hotline - 0936 496 969

Mr Hải
Hotline - 0936 663 646

Chỉ may các loại

Chỉ may quần áo Jean
Chỉ may quần áo Jean
Chỉ may quần áo Jean
Chỉ may quần áo Jean
Chỉ may quần áo Jean
Chỉ may quần áo Jean
Chỉ thêu
Chỉ thêu
Chỉ thêu
Chỉ thêu
Sợi Polyester các màu
Sợi Polyester các màu
Sợi Polyester các màu
Sợi Polyester các màu
Sợi may bao bì
Sợi may bao bì
Sợi đan móc
Sợi đan móc
Sợi đan móc
Sợi đan móc
Sợi chỉ các kích thước
Sợi chỉ các kích thước
Sợi chỉ các kích thước
Sợi chỉ các kích thước
Chỉ thêu
Chỉ thêu